پرداخت از طریق واریز وجه برای شرکت های واردکننده: 

از این طریق شما میتوانید با هماهنگی مسئول مالی و یا مدیر فروش مجموعه ی تفتیس مبلغ سفارشات خود را بصورت شبا یا ساتنا و یا کارت به کارت پرداخت نمایید و سفارش خود را ثبت کنید . مزیت این نوع پرداخت نسبت به سایر شیوه های پرداخت در این است که اقلب سفارشات شما که مبالغ بالایی دارند بدون محاسبه ی هزینه ی مالیات بر ارزش افزوده برای شما اعمال شده و فقط قبل از ارسال با مشتری تماس گرفته می شود تا اطلاعات ارسال توسط مشتری تایید گردد.

پرداخت از طریق واریز وجه برای شرکت های واردکننده

پرداخت بصورت کارت به کارت یا واریز به حساب :

در این روش شما باید مبلغ سفارش خود را به حساب بانکی تفتیس واریز نمایید. بدیهی است که این شیوه پرداخت نیز نیازمند تایید کارشناسان فروش یا واحد حسابداری تفتیس می باشد و حتما باید در زمان اداری فروشگاه به تایید برسد بدین معنی که سفارش شما تا زمان تایید نهایی معلق خواهد ماند و شما باید منتظر تماس کارشناسان ما باشید.

پرداخت از طریق کارت به کارت